Het doel van de Mediation Coöperatie is: een vreedzamer en veiliger Nederland. We adviseren en begeleiden organisaties die dit ook willen.
de cooperatieve mediators  
de coöperatieve mediators
De Mediation Coöperatie is opgericht door Jent Bijlsma en Janny Dierx. In de coöperatie werken zogenaamde coöperatieve mediators. Dat zijn mediators die graag werken aan complexe conflicten in de samenleving. Alle conflicten vallen op door het slepende en slopende karakter en de hoge escalatiegraad. Vaak hebben de partijen bij de mediations elkaar al bestookt met advocaten of zijn er aangiften gedaan van wangedrag of fraude. De coöperatieve mediators werken in grote wijk-conflicten, bij financieel misbruik, fraude en bij complexe situaties van huiselijk geweld, ouderenmishandeling, seksueel- of eer gerelateerd geweld. Niet alleen bij conflicten binnen de familie, maar van ondernemers, met professionals en andere groepen of instanties die betrokken zijn. Kenmerkend voor onze manier van werken is dat professionals weer handelingsperspectief zien en dat betrokkenen de regie en verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag te dragen krijgen. Opdrachtgevers zijn gemeenten, politie, rechtbanken, scholen, wijkwelzijnsorganisaties, het Openbaar Ministerie, ondernemingen, verzekeraars en ook particulieren. Over de coöperatieve mediators wordt wel gezegd dat wij ‘met meedogenloze compassie’ werken om vreedzamere omgangsvormen te bewerkstelligen.
de cooperatieve mediators  
de coöperatieve mediators
Het doel van de Mediation Coöperatie is: een vreedzamer en veiliger Nederland. We adviseren en begeleiden organisaties die dit ook willen.
De Mediation Coöperatie is opgericht door Jent Bijlsma en Janny Dierx. In de coöperatie werken zogenaamde coöperatieve mediators. Dat zijn mediators die graag werken aan complexe conflicten in de samenleving. Alle conflicten vallen op door het slepende en slopende karakter en de hoge escalatiegraad. Vaak hebben de partijen bij de mediations elkaar al bestookt met advocaten of zijn er aangiften gedaan van wangedrag of fraude. De coöperatieve mediators werken in grote wijk-conflicten, bij financieel misbruik, fraude en bij complexe situaties van huiselijk geweld, ouderenmishandeling, seksueel- of eer gerelateerd geweld. Niet alleen bij conflicten binnen de familie, maar van ondernemers, met professionals en andere groepen of instanties die betrokken zijn. Kenmerkend voor onze manier van werken is dat professionals weer handelingsperspectief zien en dat betrokkenen de regie en verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag te dragen krijgen. Opdrachtgevers zijn gemeenten, politie, rechtbanken, scholen, wijkwelzijnsorganisaties, het Openbaar Ministerie, ondernemingen, verzekeraars en ook particulieren. Over de coöperatieve mediators wordt wel gezegd dat wij ‘met meedogenloze compassie’ werken om vreedzamere omgangsvormen te bewerkstelligen.