Het doel van de Mediation Coöperatie is: een vreedzamer en veiliger Nederland. We adviseren en begeleiden organisaties die dit ook willen.
de cooperatieve mediators  
de coöperatieve mediators
De Mediation Coöperatie is opgericht door Jent Bijlsma en Janny Dierx. In de coöperatie werken zogenaamde coöperatieve mediators. Dat zijn mediators die graag werken aan complexe conflicten in de samenleving. Alle conflicten vallen op door het slepende en slopende karakter en de hoge escalatiegraad. Vaak hebben de partijen bij de mediations elkaar al bestookt met advocaten of zijn er aangiften gedaan van wangedrag of fraude. De Mediation Coöperatie is gespecialiseerd in zogenaamde en door haar als merknaam geregistreerde preventieve, L- en XL-mediations ©. Dit zijn mediations in grote wijk- en burenconflicten en andere complexe situaties zoals financieel misbruik van ouderen en andere kwetsbare personen, huiselijk geweld, zedenmisdrijven en zogenaamde schadelijke traditionele praktijken. De Mediation Coöperatie heeft ten behoeve van deze complexe problematiek specifieke methodieken ontwikkeld. Daarnaast werken we in (multidisciplinaire) co-mediation en multi-mediatorschap. De mediators van de coöperatie hebben allen hun eigen specialisaties en achtergronden. Ze werken in coöperatieverband in zaken die worden verwezen door rechtbanken, het openbaar ministerie, politie, diverse gemeenten en andere verwijzers. Mediation wordt hierbij zowel preventief ingezet als curatief (in het kader van lopende strafzaken). De Mediation Coöperatie is een coöperatie die vanuit algemene vreedzame uitgangspunten werkt, zoals onder meer het gedachtengoed van de Vreedzame Wijkaanpak en het toepassen van herstelrecht. De mediators van De Mediation Coöperatie voldoen naast de gangbare kwaliteitseisen van onze beroepsgroep aan de kwaliteitseisen van de coöperatie en zijn in staat om de methodiekontwikkeling die tot stand is gekomen op grond van ervaringen met complexe bemiddelingen toe te passen. Opdrachtgevers zijn gemeenten, politie, rechtbanken, scholen, wijkwelzijnsorganisaties, het Openbaar Ministerie, ondernemingen, verzekeraars en ook particulieren. Over de coöperatieve mediators wordt wel gezegd dat wij ‘met meedogenloze compassie’ werken om vreedzamere omgangsvormen te bewerkstelligen.
de cooperatieve mediators  
de coöperatieve mediators
Het doel van de Mediation Coöperatie is: een vreedzamer en veiliger Nederland. We adviseren en begeleiden organisaties die dit ook willen.
De Mediation Coöperatie is opgericht door Jent Bijlsma en Janny Dierx. In de coöperatie werken zogenaamde coöperatieve mediators. Dat zijn mediators die graag werken aan complexe conflicten in de samenleving. Alle conflicten vallen op door het slepende en slopende karakter en de hoge escalatiegraad. Vaak hebben de partijen bij de mediations elkaar al bestookt met advocaten of zijn er aangiften gedaan van wangedrag of fraude. De Mediation Coöperatie is gespecialiseerd in zogenaamde en door haar als merknaam geregistreerde preventieve, L- en XL-mediations ©. Dit zijn mediations in grote wijk- en burenconflicten en andere complexe situaties zoals financieel misbruik van ouderen en andere kwetsbare personen, huiselijk geweld, zedenmisdrijven en zogenaamde schadelijke traditionele praktijken. De Mediation Coöperatie heeft ten behoeve van deze complexe problematiek specifieke methodieken ontwikkeld. Daarnaast werken we in (multidisciplinaire) co-mediation en multi-mediatorschap. De mediators van de coöperatie hebben allen hun eigen specialisaties en achtergronden. Ze werken in coöperatieverband in zaken die worden verwezen door rechtbanken, het openbaar ministerie, politie, diverse gemeenten en andere verwijzers. Mediation wordt hierbij zowel preventief ingezet als curatief (in het kader van lopende strafzaken). De Mediation Coöperatie is een coöperatie die vanuit algemene vreedzame uitgangspunten werkt, zoals onder meer het gedachtengoed van de Vreedzame Wijkaanpak en het toepassen van herstelrecht. De mediators van De Mediation Coöperatie voldoen naast de gangbare kwaliteitseisen van onze beroepsgroep aan de kwaliteitseisen van de coöperatie en zijn in staat om de methodiekontwikkeling die tot stand is gekomen op grond van ervaringen met complexe bemiddelingen toe te passen. Opdrachtgevers zijn gemeenten, politie, rechtbanken, scholen, wijkwelzijnsorganisaties, het Openbaar Ministerie, ondernemingen, verzekeraars en ook particulieren. Over de coöperatieve mediators wordt wel gezegd dat wij ‘met meedogenloze compassie’ werken om vreedzamere omgangsvormen te bewerkstelligen.